ایمیل

ayoobalizadeh68@gmail.com

تلفن

09154476393

قیمت تعاونی سنگ گرانیت مروراید مشهد (خبر مهم گران نخرید )

توليد و عرضه کننده سنگ گرانيت مرواريد مشهد، سنگ گرانیت تایباد ،سنگ گرانیت نهبندان 
 آدرس : مشهد مقدس ، جاده فريمان ، تپه سلام ، شهر سنگ
09154476393

قیمت تعاونی سنگ گرانیت مروراید مشهد (خبر مهم گران نخرید )